Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2018

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

[α] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς των και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 30ης Νοεμβρίου 2017, για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,

για την Συνέλευση Τμήματος Χημείας,

το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Χημείας κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΒΕΛΑΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ και

το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Χημείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.την Αίθουσα Συνεδριάσεων (Γ 304) του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στο Ηράκλειο. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση

 

#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#Σχολές & Τμήματα