Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρυτανικών Εκλογών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τα αναλυτικά αποτελέσματα των Πρυτανικών Εκλογών