Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Διευθυντή Μουσείου Ιατρικής Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Διευθυντή  Μουσείου Ιατρικής Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ