Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής προέδρου και Αναπληρωτή προέδρου στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών