Πίνακας Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τον πίνακα αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκλογών που πραγματοποιήθηκαν για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2020.