Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, από 01.09.2019 έως 31.08.2021

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση