Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του προσωπικού ΕΕΠ στη Γ.Σ. της ΣΘΕΤΕ

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ, στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και στη Κοσμητεία, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2021.