Ανακήρυξη υποψηφίων, για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του προσωπικού ΕΤΕΠ στη Γ.Σ. της ΣΘΕΤΕ

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί  (σε ορθή επνανάληψη/23-5-2019) την Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και στην Κοσμητεία, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2021.