Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης στο Τμήμα Βιολογίας

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020.