Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμώνκαι Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020.