Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση που αφορά την ενημέρωση των φιτητητών για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης