Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2018 έως 31.08.2020

 

[α] Ανακηρύσσουμε Ομόφωνα ως Υποψηφίους

[α1] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς της και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 23ης Μαΐου 2018, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

[α2] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 23ης Μαΐου 2018, για την ανάδειξη του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΟΥΣΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. την αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Ψυχολογίας στο ισόγειο του κτιρίου Α1 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα.