Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από 01.09.2018 έως 31.08.2020.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ

[α1] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 23ης Μαΐου 2018, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής κ. ΑΛΕΞΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ του ΑΝΔΡΕΑ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

[α2] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,για τις επικείμενες εκλογές της 23ης Μαΐου 2018, για την ανάδειξη του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή.

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 09:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ. το γραφείο 43 του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο Ρέθυμνο. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα