Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από 01.09.2018 έως 31.08.2020.

Ανακηρύσσουμε Ομόφωνα ως Υποψήφιο

 

[α1] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 23ης Μαΐου 2018, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής κ. ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας.

[α2] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 23ης Μαΐου 2018, για την ανάδειξη του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΕΤΜΕΖΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 09:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ. την αίθουσα 65 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο Ρέθυμνο. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα.

[γ] ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ για την εκλογή να χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί, που να φέρουν τις ίδιες διαστάσεις και συγκεκριμένα το ψηφοδέλτιο να είναι το μισό σε μέγεθος του Α4. Στα ψηφοδέλτια να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι3ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων (σύνολο των μελών ΔΕΠ) και γαλάζιας απόχρωσης για το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σύνολο των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ).