Ανακήρυξη υποψηφίου, για τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, από 01.09.2018 έως 31.08.2021.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ

[α] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,για τις επικείμενες εκλογές της 23ης Μαΐου 2018, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.το γραφείο του Κοσμήτορα στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Ρέθυμνο. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα.

[γ] ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ για την εκλογή να χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί, που να φέρουν τις ίδιες διαστάσεις και συγκεκριμένα το ψηφοδέλτιο να είναι το μισό σε μέγεθος του Α4. Στα ψηφοδέλτια να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων (σύνολο των μελών ΔΕΠ) και γαλάζιας απόχρωσης για το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σύνολο των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ).

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)