Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής ΘετικώνκαιΤεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, μέσω ΚΑΛΠΗΣ, προκειμένου να αναδειχθούν οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στους κάτωθι, ΤΟΜΕΙΣτου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη χρονική περίοδο, από 01 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021, δεδομένου ότι η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών λήγει στις 31.08.2020:‐ Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης‐Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, από 10:00 π.μ. έως 12:00μ.μ. και σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, από 13:00 έως 15:00 στο ίδιο εκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους για τη θέση Διευθυντή στους ανωτέρω Τομείς του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4485/2017, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, στον Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας δια της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά, από Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 μέχρι και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 14.30.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη