Καθορισμός του τόπου, χρόνου και της διαδικασίας διενέργειας της εκλογής εκπροσώπου, τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, από 09:00π.μ. έως 15:00 μ.μ.

[α] για τα μέλη που υπηρετούν στο Ηράκλειο, την Αίθουσα 108, Διοικητήριο 1 (Αίθουσα διαγωνιστικών διαδικασιών Τμήματος.

[β] για τα μέλη που υπηρετούν στο Ρέθυμνο, την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Βιβλιοθήκης.Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης και στα ίδια εκλογικά τμήματα.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση