Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τους παρακάτω:

[α] Παναγιώτη Κακουδάκη του Χαραλάμπους

[β] Φώτιο Μοσχανδρέα του Χρήστου

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακήρυξη