Καθορισμός του τόπου, της διαδικασίας, της μορφής των ψηφοδελτίων και άλλα θέματα επί της διαδικασίας των εκλογών διενέργειας εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού,, τακτικού και αναπληρωματικού, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

[α] για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν στο Ηράκλειο, στην Αίθουσα 108,Διοικητήριο 1 (Αίθουσα διαγωνιστικών διαδικασιών Τμήματος.

[β] για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν στο Ρέθυμνο, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Βιβλιοθήκης. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης και σταίδια εκλογικά τμήματα.

 

[2] Για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί τα οποία θαφέρουν τις ίδιες διαστάσεις.Στα ψηφοδέλτια θα χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Επίσης θα διατίθενται και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία κατασκευάζονται από το ίδιο λευκό χαρτί και έχουν τις ίδιες διαστάσειςμε τα λοιπά ψηφοδέλτια. Οι εκλογικοί φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοιόμορφοι καιαπό αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης.

Η έκδοση των ψηφοδελτίων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των δυο επιτροπών.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση