Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022

Ορίζουμε Τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Κοπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

2.Μαρία Χατζηνικολαϊδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Κωνσταντίνος Στούμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ανδρέας Λυμπεράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Νικόλαος Πελεκάνος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Γεράσιμος Αρματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση