Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Επιστήμης Υπολοιγστών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση