Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τα αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Π.Κ.  για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023.