Ανακοίνωση υποψηφιότητας για τη νέα πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση που ακολουθεί.

#ΔΕΠ,#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#ΦΟΙΤΗΤΕΣ,#ΜΜΕ