ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πρυτανικές Εκλογές 2020-2024

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να δείτε  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ανακοινώσεις, αποφάσεις και έγγραφα που αφορούν την Προκήρυξη και τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα υποψήφια Πρυτανικά Σχήματα.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρυτανικών Εκλογών

 

Ευχαριστήριο μήνυμα Γ. Κοντάκη

 

Ανακοίνωση Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέων Πρυτανικών Αρχών (Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://news.uoc.gr/news/2020/24-06/1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ_ΕΚΛΟΓΩΝ_2020_signed.pdf

http://news.uoc.gr/news/2020/24-06/1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ_ΕΚΛΟΓΩΝ_2020_ΜΤΜ469Β7Γ-9ΔΚ.pdf

http://news.uoc.gr/news/2020/24-06/2.Γνωστοποίηση_προκήρυξης_εκλογών_signed.pdf

http://news.uoc.gr/news/2020/24-06/3.Νομοθεσία_για_τη_διαδικασία_ανάδειξης_Πρυτανικών_Αρχών.pdf

http://news.uoc.gr/news/2020/24-06/4.Υπόδειγμα_δήλωσης_υποψηφιότητας.doc

http://news.uoc.gr/news/2020/24-06/5.1.Υπεύθυνη_δήλωση_για_την_υποψηφιότητα_Πρύτανη.doc

http://news.uoc.gr/news/2020/24-06/5.2.Υπεύθυνη_δήλωση_για_την_υποψηφιότητα_Αντιπρύτανη.doc

http://news.uoc.gr/news/2020/24-06/6.ΠΙΝΑΚΑΣ_αποδεκτών_ΚΟΣΜΗΤ_ΠΡΟΕΔΡΟΙ_ΑΝ_20.pdf

http://news.uoc.gr/news/2020/24-06/8.ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ-2020_ΓΡΑΜ.pdf

 

 

Υποψήφια Πρυτανικά Σχήματα

Ανακοίνωση υποψηφιότητας για τις πρυτανικές εκλογές | Θέσεις υποψήφιου Πρυτανικού Σχήματος (Παναγιώτη Τσακαλίδη)

Θέσεις υποψήφιου Πρυτανικού Σχήματος (Γεωργίου Μ. Κοντάκη)Σύντομη παρουσίαση των υποψηφίων

Πίνακας Υποψηφίων Συνδυασμών

Διαβίβασης Απόφασης ΚΕΕ

Ανάρτηση Ενιαίου Ψηφοδελτίου των Υποβληθεισών Συνδυασμών

 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 

Επικοινωνία με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28310 77904

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: alefandinou@admin.uoc.gr

 

#ΔΕΠ,#ΜΜΕ,#Πρυτανικές Αρχές