''Νεότερη Εργαστηριακή Μεθοδολογία...''

Νεότερη Εργαστηριακή Μεθοδολογία: από την Διάγνωση στην Κλινική Πράξη Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 17:00-19:00 μ.μ.

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

Πρόγραμμα 4ου Σεμιναρίου

Πρόγραμμα 3ου Σεμιναρίου

Πρόγραμμα 2ου Σεμιναρίου

Πρόγραμμα 1ου Σεμιναρίου 

 

Οδηγίες σύνδεσης

 

 

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://news.uoc.gr/news/2021/06-04/Δελτίο_Τύπου_Εκπαιδευτικά_Σεμινάρια.pdf

 

Δείτε την αφίσα των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Το link σύνδεσης είναι το ακόλουθο:

 Link σύνδεσης 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (75)