Ανακήρυξη  υποψηφίων,  για  τις  εκλογές  για  την  ανάδειξη  εκπροσώπου  και  αναπληρωτή  του  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΕΠ,  στη  Γενική  Συνέλευση  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών    και  στη  Κοσμητεία, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2019

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΩΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

 

[α] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς των και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για  τις επικείμενες εκλογές  της  29ης Νοεμβρίου  2017, για  την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή  του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  3 ΕΕΠ  στη  Γενική  Συνέλευση  της  Σχολής Θετικών  και Τεχνολογικών Επιστημών  και  στην  Κοσμητεία  του Πανεπιστημίου  Κρήτης,   

για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  

το μέλος ΕΕΠ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και  το μέλος ΕΕΠ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΣΑΜΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ 

  και για τη Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών   

το μέλος ΕΕΠ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και  το μέλος ΕΕΠ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΣΑΜΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ 

 

[β]ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. την  αίθουσα  συνεδριάσεων  της  Κοσμητείας  στο  κτίριο  της  Διοίκησης  Β΄  στο  Ηράκλειο.  Εφόσον  προκύψει  ανάγκη  επαναληπτικής  ψηφοφορίας  αυτή  θα  πραγματοποιηθεί  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  Πέμπτη  30  Νοεμβρίου  2017,   κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα. 

 

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση