Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2018

Ορίζουμε Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΔΙ.Π. και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2018, ως ακολούθως :

Για την εκλογή εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Τμήματος Χημείας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Στρατηγάκης Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τριανταφυλλάκης Χαράλαμπος, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Τερζάκης Στυλιανός, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κορνήλιος Σπυρίδων, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Παρασκευή Μάρα, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Σαριδάκης Ιωάννης, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης.Για την εκλογή εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος Χημείας:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Παπαδάκης, μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Ελευθερία Παττακού μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Μαρία Τσαγκαράκη, μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Εμμανουήλ Αβραμάκης, μέλος ΕΤΕΠ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Μιχαήλ Δρετάκης, μέλος ΕΤΕΠ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Ασημίνα Τρικάλη, μέλος ΕΤΕΠ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση

 

#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#Σχολές & Τμήματα