Ενημέρωση για Φοιτητική Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση

#ΦΟΙΤΗΤΕΣ,#Σύγκλητος