Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2018

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

[α] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς των και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γιατις επικείμενες εκλογές της 30ης Νοεμβρίου 2017, για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,

για την Συνέλευση Τμήματος Χημείας,

το μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Χημείας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ και

το μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Χημείας κ. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΚΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.την Αίθουσα Συνεδριάσεων (Γ 304) του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στοΗράκλειο. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση

#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#Σχολές & Τμήματα