Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Εκλογών Εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη συνέλευση Τμήματος Χημείας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν τα αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στη συνέλευση του τμήματος Χημείας

 

 

#ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,#Σχολές & Τμήματα