Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως υλικών στο ΚΕΜΕ-ΠΚ για το έτος 2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως υλικών στο ΚΕΜΕ-ΠΚ για το έτος 2018

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ