3η τροποποιητική Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρησης ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω αρχείο το οποίο αφορά σε τροποποιητική απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατόπιν παραίτησης μελών της Επιτροπής και απόφασης Συνέλευσης οικείου Ακαδημαϊκού Τμήματος που ακολούθησε για τον ορισμό νέου εκπροσώπου