Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη συγκρότησης της συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.