Ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας καταδικάζει απερίφραστα την εξαπόλυση απειλών και εν τέλει άσκηση βίας από μέλη ακροδεξιών οργανώσεων σε βάρος του συναδέλφου Καθηγητή Κοινωνικής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Βασίλη Νιτσιάκου στην περιοχή της Κόνιτσας, το Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018.

Ο συνάδελφος Βασίλης Νιτσιάκος, διευθυντής του Θερινού Σχολείου στην Κόνιτσα, απειλείται συστηματικά επειδή διερευνά την διαπολιτισμική και διασυνοριακή κατανόηση και συνύπαρξη, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση φοβιών, καχυποψίας και προκαταλήψεων, που αποτελούν την τροφή τέτοιων οργανώσεων. Η Συνέλευσή μας τού εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της, στο πλαίσιο της υπεράσπισης της ακαδημαϊκής ελευθερίας.