Πόρισμα Συνόδου Προέδρων Τμημάτων Μαθηματικών

 

photo

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί το Πόρισμα Συνόδου Προέδρων Τμημάτων Μαθηματικών