Πράξη Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.12.2017

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πράξη συγκρότηση συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.12.2017