Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.12.2017

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πράξη Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης