Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την ενημέρωση για την φοιτητική εκπροσώπηση στη Σύγκλητο του ΠΚ