Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση, στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση, στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών