07/03/2018, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, "Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης - Google για ανάπτυξη τουρισμού στο νησί όλον τον χρόνο"

Παρακαλώ δείτε συνημμένη δημοσίευση