Εθελοντικό Πρόγραμμα HelpMate

Πρόκειται για ένα εθελοντικό πρόγραμμα, όπου όλοι/ες  οι φοιτητές/τριες μπορούν να ωφεληθούν:
α) οι 1ετείς ή/και 2ετείς φοιτητές/τριες, ως αποδέκτες διαφόρων μορφών υποστήριξης, (όπως βοήθεια με την προσαρμογή στην φοιτητική/ακαδημαϊκή ζωή) από τους /τις εθελοντές/ριες μέντορες


β) οι πιο έμπειροι/ες φοιτητές/τριες 3ου ή/και μεγαλύτερου έτους, ως εθελοντές/ριες μέντορες, οι οποίοι/ες θα παρέχουν την υποστήριξη στους/ις νεότερους/ες φοιτητές/ριες (οι υποψήφιοι/ες μέντορες έχουν ήδη παρακολουθήσει τη βασική εκπαίδευση που παρέχεται από το ΣΚΦ)

 Δηλώσεις συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/1-ddAOncsG3ubj-76jdFudvSytmt7JCAEwjFXmk3HWjk/edit

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)