Πρώτη Επίσημη Συνάντηση του INGENIUM

 

Η πρώτη επίσημη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM έγινε στο Οβιέδο στις 24 και 25 Ιανουαρίου. Το Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, καλωσόρισε Πρυτάνεις και εκπροσώπους από όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, ορίζοντας και επίσημα την έναρξη των εργασιών του INGENIUM.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο INGENIUM χρηματοδοτήθηκε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με 14,4 εκ.ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί μια από τις τέσσερίς νέες κοινοπραξίες που έλαβαν χρηματοδότηση.

Στο ιστορικό κτήριο του Πανεπιστημίου του Οβιέδο, που χρονολογείται από το 1608, οι ομάδες των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων συζήτησαν για την συνεργασία και συντονισμό των επιμέρους εργασιών που θα φέρουν εις πέρας στα επόμενα τέσσερα χρόνια, αντάλλαξαν απόψεις για θέματα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατής Εκπαίδευσης ενώ μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις ιδέες τους για περαιτέρω διεύρυνση των μεταξύ τους σχέσεων.

Η Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Κοσιώρη Γεώργιο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Παυλίδη Μιχαήλ, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης , Αργυρό Αντώνιο, Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Υπολογιστών και Χαλκιαδάκη Γεώργιο, Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρουσίασε για το έργο Digital INGENIUM, το οποίο θα συντονίσει και θα υλοποιήσει στα πλαίσια της κοινοπραξίας, τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των υποδομών του Ιδρύματος για την επίτευξη του. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ομάδες από κάθε Πανεπιστήμιο θα συνεργάζονται, ανταλλάσσοντας απόψεις και τεχνογνωσία για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και ολοκλήρωση των έργων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσίασε στα υπόλοιπα 9 Πανεπιστήμια το Ίδρυμα, την πορεία του, τις σημαντικές συνεργασίες σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο που έχει επιτύχει, την διασύνδεση με την τοπική κοινωνία, τη προσήλωση στους στρατηγικούς στόχους και την διαρκή προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας να προσφέρει στους φοιτητές σπουδές ισότιμες διεθνών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. ‘Όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την σύναψη νέων διμερών και πολυμερών συνεργασιών και ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις.

Η συνεργασία και η ομαδικότητα απέναντι στο κοινό όραμα του INGENIUM, είναι η κινητήρια δύναμη των εταίρων για την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την διαφορετικότητα τους , τα 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του INGENIUM, θα αναπτύξουν ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες και θα εντάξουν την παιδαγωγική καινοτομία και την επιχειρηματικότητά στους βασικούς τομείς δραστηριότητας τους.

Η πρώτη επίσημη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM έγινε στο Οβιέδο στις 24 και 25 Ιανουαρίου. Το Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, καλωσόρισε Πρυτάνεις και εκπροσώπους από όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, ορίζοντας και επίσημα την έναρξη των εργασιών του INGENIUM.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο INGENIUM χρηματοδοτήθηκε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με 14,4 εκ.ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί μια από τις τέσσερίς νέες κοινοπραξίες που έλαβαν χρηματοδότηση.

Στο ιστορικό κτήριο του Πανεπιστημίου του Οβιέδο, που χρονολογείται από το 1608, οι ομάδες των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων συζήτησαν για την συνεργασία και συντονισμό των επιμέρους εργασιών που θα φέρουν εις πέρας στα επόμενα τέσσερα χρόνια, αντάλλαξαν απόψεις για θέματα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατής Εκπαίδευσης ενώ μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις ιδέες τους για περαιτέρω διεύρυνση των μεταξύ τους σχέσεων.

Η Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Κοσιώρη Γεώργιο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Παυλίδη Μιχαήλ, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης , Αργυρό Αντώνιο, Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Υπολογιστών και Χαλκιαδάκη Γεώργιο, Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρουσίασε για το έργο Digital INGENIUM, το οποίο θα συντονίσει και θα υλοποιήσει στα πλαίσια της κοινοπραξίας, τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των υποδομών του Ιδρύματος για την επίτευξη του. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ομάδες από κάθε Πανεπιστήμιο θα συνεργάζονται, ανταλλάσσοντας απόψεις και τεχνογνωσία για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και ολοκλήρωση των έργων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσίασε στα υπόλοιπα 9 Πανεπιστήμια το Ίδρυμα, την πορεία του, τις σημαντικές συνεργασίες σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο που έχει επιτύχει, την διασύνδεση με την τοπική κοινωνία, τη προσήλωση στους στρατηγικούς στόχους και την διαρκή προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας να προσφέρει στους φοιτητές σπουδές ισότιμες διεθνών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. ‘Όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την σύναψη νέων διμερών και πολυμερών συνεργασιών και ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις.

Η συνεργασία και η ομαδικότητα απέναντι στο κοινό όραμα του INGENIUM, είναι η κινητήρια δύναμη των εταίρων για την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την διαφορετικότητα τους , τα 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του INGENIUM, θα αναπτύξουν ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες και θα εντάξουν την παιδαγωγική καινοτομία και την επιχειρηματικότητά στους βασικούς τομείς δραστηριότητας τους.

Η πρώτη επίσημη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM έγινε στο Οβιέδο στις 24 και 25 Ιανουαρίου. Το Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, καλωσόρισε Πρυτάνεις και εκπροσώπους από όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, ορίζοντας και επίσημα την έναρξη των εργασιών του INGENIUM.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο INGENIUM χρηματοδοτήθηκε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με 14,4 εκ.ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί μια από τις τέσσερίς νέες κοινοπραξίες που έλαβαν χρηματοδότηση.

Στο ιστορικό κτήριο του Πανεπιστημίου του Οβιέδο, που χρονολογείται από το 1608, οι ομάδες των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων συζήτησαν για την συνεργασία και συντονισμό των επιμέρους εργασιών που θα φέρουν εις πέρας στα επόμενα τέσσερα χρόνια, αντάλλαξαν απόψεις για θέματα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατής Εκπαίδευσης ενώ μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις ιδέες τους για περαιτέρω διεύρυνση των μεταξύ τους σχέσεων.

Η Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Κοσιώρη Γεώργιο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Παυλίδη Μιχαήλ, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης , Αργυρό Αντώνιο, Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Υπολογιστών και Χαλκιαδάκη Γεώργιο, Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρουσίασε για το έργο Digital INGENIUM, το οποίο θα συντονίσει και θα υλοποιήσει στα πλαίσια της κοινοπραξίας, τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των υποδομών του Ιδρύματος για την επίτευξη του. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ομάδες από κάθε Πανεπιστήμιο θα συνεργάζονται, ανταλλάσσοντας απόψεις και τεχνογνωσία για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και ολοκλήρωση των έργων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσίασε στα υπόλοιπα 9 Πανεπιστήμια το Ίδρυμα, την πορεία του, τις σημαντικές συνεργασίες σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο που έχει επιτύχει, την διασύνδεση με την τοπική κοινωνία, τη προσήλωση στους στρατηγικούς στόχους και την διαρκή προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας να προσφέρει στους φοιτητές σπουδές ισότιμες διεθνών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. ‘Όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την σύναψη νέων διμερών και πολυμερών συνεργασιών και ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις.

Η συνεργασία και η ομαδικότητα απέναντι στο κοινό όραμα του INGENIUM, είναι η κινητήρια δύναμη των εταίρων για την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την διαφορετικότητα τους , τα 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του INGENIUM, θα αναπτύξουν ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες και θα εντάξουν την παιδαγωγική καινοτομία και την επιχειρηματικότητά στους βασικούς τομείς δραστηριότητας τους.
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)