Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενος Διδάσκοντα στο Π.Μ.Σ «Επιστήμες της αγωγής : Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2020-2021

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 584/18.11.2020 απόφαση της Συνέλευσης προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατόχων διδακτορικού διπλώματος για να διδάξουν στο Π.Μ.Σ το παρακάτω μάθημα:

 

Α/Α   ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
1 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών θεσμών και  προγραμμάτων 39

 

Κριτήρια επιλογής είναι η επιστημονική επάρκεια και η συνάφεια της ειδικότητας, της επαγγελματικής εμπειρίας του διδακτικού και ερευνητικού έργου με το συγκεκριμένο γνωστικό πεδία.

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την  αναλυτική πρόσκληση