Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 15187/12-04-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (ΚΑ 10064)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛKEΠΚ) στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10064 και τίτλο «13th Advanced Summer School in Economics and Econometrics» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Iδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ