Δημοσίευση προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   (τηλ. 28310 77651, 77650, 77652)

 Αριθμός προκήρυξης: 12171/27-9-2018,   τ. Γ’, (ΦΕΚ 1511/20-12-2018, τ. Γ’)

ΑΔΑ: : Ω72Β469Β7Γ-4Θ4,  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9457                       

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση».

                    

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2019.           

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).