Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας.

 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν κάτοχο διδακτορικού διπλώματος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α'), προκειμένου να διδάξει στους φοιτητές του αναφερόμενου Τμήματος κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

Τo Γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με την 331/24-10-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίσθηκε ως εξής: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν από 26/11/2018 έως και 7/12/2018

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση