Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 28065/08-07-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΚΑ 3983)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3983 και τίτλο έργου «Κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας κα ασφάλειας νέων θεραπειών σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη/αυτοάνοσα νοσήματα» το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικού Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%9F09469%CE%927%CE%93-%CE%91%CE%A6%CE%91_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

λήξη: 24/7/2019 και ώρα 14:00