Ανακοίνωση-Δημοσίευση Προκήρυξης Θέσεων Μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Σ.Ε

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη και Εξαγωγή Πληροφορίας"