Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 7390/04.04.2018 - ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑ 3171)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3171 και τίτλο «Διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς με Excimer Laser στην διόρθωση της μυωπίας» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7340_%CE%A895%CE%A0469%CE%927%CE%93-%CE%A3%CE%A5%CE%A4_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_3171.pdf

Αντικείμενο: Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών

Λήξη: 25-4-2018