Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντα βάσει του ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

 

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται εκδηλώσεις ενδιαφέροντος προκειμένου να προσλάβει επιστήμονα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων το άρθρου 5 του ΠΔ407/80, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες για τη διδασκαλία κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτος 2018-19 του παρακάτω μαθήματος:
ΗΥ-390.51 Εισαγωγή στη γλώσσα R για Βιοπληροφορική
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση διδασκαλίας είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά υπόψη της κας Ειρήνης Καλαϊτζάκη (rena@csd.uoc.gr) το αργότερο μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2018 τα παρακάτω:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Κατάλογο επιστημονικών δημοσιευμάτων
  • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και του διδακτορικού διπλώματος
  • Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος «Εισαγωγή στη γλώσσα R για Βιοπληροφορική»

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση